Vyhľadávanie

Opakovaná dražba rodinného domu v obci Horná Štubňa, okres Turčianske Teplice

Horná Štubňa 193
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Číslo dražby: 132022/2
Dátum a čas konania dražby: 23.03.2023 o 10:30 hod.
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 94 200 €
1. obhliadka predmetu dražby: 8.3.2023 o 10.00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 16.03.2023 o 11:00 hod.
Kolo dražby: 2. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Salónik hotela Rezident, 1. poschodie, Partizánska 410, 039 01 Turčianske Teplice
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je súbor  nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 426, k.ú. Horná Štubňa, obec Horná Štubňa , okres Turčianske Teplice a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
1644/1 282 zastavaná plocha a nádvoria
1644/2 117 zastavaná plocha a nádvoria
1644/3 123 zastavaná plocha a nádvoria
1645/1 1 667 Orná pôda

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“

súpisné číslo  na parcele číslo popis stavby druh stavby
193 1644/2  Rodinný dom rodinný dom
1644/3 Hospodárska budova Iná budova

 

R94odinný dom s.č. 193 je samostatne stojacou stavbou na pozemku p.č. 1644/2, ktorá svojím hlavným priečelím orientovaná na S, s  prípojkou vody a nn. Pôdorysné rozmery domu sú pravidelné, dom je prízemný, čiastočne podpivničený s povalou.  Konštrukčné vyhotovenie najstaršej časti domu je k roku 1942 (uvedené v znaleckom posudku č. 8/2017) tvoriac iba kuchyňu s izbou, v roku 1982 bola k domu pristavaná podpivničená prístavba  a v roku 2004 bola pristavaná prístavba so schodiskom do podkrovia. Podľa dostupných informácii uvedených v predchádzajúcom znaleckom posudku je stavba rodinného domu na kamenných základoch bez vodorovnej hydroizolácie, na ktorých je obvodové murivo prevažne hr. 45 cm. Strop nad suterénom je klenbový do traverz, na poschodí je strop drevený trámový  s podbitím, krov je drevený sedlový s väznicami, prekrytý pálenou jednodrážkovou škridlou,  a čiastočne s bonským šindľom, klampiarske prvky sú úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú brizolitové s náterom, vnútorné hladké, okná sú plastové, dvere drevené rámové, v suteréne je podlaha betónová, v obytných miestnostiach je laminátová, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, jednotlivé miestnosti sú  oddelené murovanými priečkami, v kúpeľni a WC je obklad bežného štandardu, sanita štandardná s pákovými batériami, WC so  nádržkou, rohová plastová vaňa s obkladom. V kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom a kombinovaným sporákom na el. a propan-butan, digestor s čiastočný obklad za linkou. V suteréne je umiestnený kotol na tuhé palivo a zásobník na TÚV, schiedel komín je vyvedený na fasáde, elektroinštalácia je svetelná s poistkami, zo vzdušnej prípojky nn s meraním v  oplotení.  Rozvod pitnej vody je z verejnej siete.  Kanalizácia je zrealizovaná ležatá do žumpy za domom. Oplotenie je z ulice s podmurovkou a tyčovou výplňou,  s bránou a bráničkou v rovnakom prevedení.

Hospodárska budova bola pôvodne postavená ako maštaľ v roku 1942, je prevažne z dreva na kamenných základoch, krov je drevený sedlový prekrytý keramickou škridlou, strop je drevený trámový, vráta zvlakové, okno drevené, drevené časti sú oparené impregnáciou, podlaha betónová, umývalo so studenou vodou.

Príslušenstvo:  oplotenie uličné plné, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, žumpa, nn prípojka,

Adresa: Horná Štubňa 193
Zip: 03846

Porovnať