Vyhľadávanie

Dražba rodinného domu s troma bytovými jednotkami v Banskej Bystrici, k.ú. Sásová

Najnižšie podanie: 88 600 €
Na Skalici 22, Banská Bystrica
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 88 600 €
Číslo dražby: 022023
Dátum a čas konania dražby: 13.09.2023
Dražobná zábezpeka: 20 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 88 600 €
1. obhliadka predmetu dražby: 21.08.2023 o 16:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 07.09.2023 o 16:00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, zasadacia miestnosť
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované  Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 252 , k.ú. Sásová , obec: Banská Bystrica,  okres Banská Bystrica  a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
187/1 226 Orná pôda
187/3 141 zastavaná plocha a nádvorie

 

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“

Súpisné číslo Na parcele číslo Druh stavby Popis stavby
187/3 rozostavaná budova rozostavaná stavba

(ďalej  ako „ Predmet dražby“ )

 Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. 

 

 Opis a stav Predmetu dražby:

Predmetom dražby  je trojbytový rodinný dom, JKSO 803 7, ktorý má dve nadzemné podlažia, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predloženého dodatočného stavebného povolenia bol dom postavený v roku 2005. Dispozične sa v dome nachádzajú tri samostatné byty, dva v prízemí a jeden na poschodí, každý byt má samostatný vchod. Rodinný dom je zapísaný na liste vlastníctva ako rozostavaná stavba, dom zatiaľ nebol skolaudovaný, dodatočné stavebné povolenie bolo vydané v roku 2005.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé obvodové konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic v hrúbke obvodových múrov 37,5 cm, deliace konštrukcie sú murované, stropy nad prízemím sú železobetónové monolitické, nad poschodím drevené trámové s rovnými podhľadmi. Strecha je sedlová, krytina živičná, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky silikátové hladké, vnútorné omietky vápenné štukové hladké. Podlahy v obytných miestnostiach,                             v kuchyniach aj v chodbách sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v kúpeľniach a WC sú keramické dlažby. Okná sú plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované. Dom je napojený na rozvody elektrickej energie a vody z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy, prípojku plynu dom nemá. Vykurovanie je riešené ako ústredné teplovodné, zdrojom je kotol na tuhé palivo, radiátory sú oceľové panelové, na ohrev TÚV slúžia zásobníkové ohrievače /3 ks/. Elektrické rozvádzače /3 ks/ sú s poistkovými automatmi.

V prízemí domu sú dva byty a spoločná kotolňa. Prvý byt má vstupnú verandu, dve izby, kuchyňu, chodbu a kúpeľňu s WC. V kuchyni prvého bytu je linka na báze dreva dĺžky 4,60 bm s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynovou varnou doskou na propán-butánovú bombu, digestorom, zabudovanými elektrickou rúrou, mikrovlnnou rúrou a umývačkou riadu, za linkou sú keramické obklady steny, v kúpeľni je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a WC, batérie sú pákové nerezové, steny kúpeľne sú                           s keramickými obkladmi. Druhý byt má vstupnú verandu, chodbu, kuchyňu, dve izby a kúpeľňu s WC. V kuchyni druhého bytu je linka na báze dreva dĺžky 4,20 bm s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynovým sporákom na propán-butánovú bombu, za linkou sú keramické obklady steny, v kúpeľni je rohová vaňa, umývadlo a WC, batérie sú pákové nerezové. Tretí byt je na druhom podlaží, prístupný je samostatným vstupom po vonkajšom schodisku, dispozične sú v ňom, chodba, tri izby, z toho obývacia izba je priestorovo spojená                                         s kuchyňou, kúpeľňa s WC, loggia a terasa nad zadnou prístavbou. V kuchyni tretieho bytu je linka na báze dreva dĺžky 6,60 bm s plastovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynovou varnou doskou na propán-butánovú bombu, zabudovanými elektrickou rúrou, mikrovlnnou rúrou a umývačkou riadu, v kúpeľni je rohová smaltovaná vaňa, umývadlo a WC, batérie sú pákové nerezové.

 

 

Adresa: Na Skalici 22
Štát/krajina:
Zip: 97401

Porovnať