Vyhľadávanie

Dražba spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 na rodinnom dome v Košiciach, k.ú. Krásna

Najnižšie podanie: 61 000 €
1. mája 46, Košice
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 61 000 €
Číslo dražby: 022024
Dátum a čas konania dražby: 08.03.2024 o 15:00 hod.
Dražobná zábezpeka: 5 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 61 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 05.02.2024 o 15.OO hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 26.02.2024 o 15.00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: BOUTIQUE HOTEL MARATON, Strojárenská 11A, 040 01, Košice, priestory salónika Intro, prízemie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je nasledovný súbor nehnuteľností:

Nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Košice, katastrálny odbor,  na liste vlastníctva č. 2766 , k.ú. Krásna, obec Košice – Krásna, okres Košice IV a to:

Stavba

súpisné číslo na parcele číslo Popis stavby Podiel
532 7210 Rodinný dom 1/2

Právny vzťah k pozemku p.č. 7210 pod stavbou  s.č. 532 nie je evidovaný na liste vlastníctva

a

Nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Košice, katastrálny odbor,  na liste vlastníctva č. 2903 , k.ú. Krásna, obec Košice – Krásna, okres Košice IV a to:

 

Parcela registra „E“ evidovaná na mape učeného operátu:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku Podiel
116/8 2 003 záhrada 1/2

(ďalej len ako  „ predmet dražby“) .

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

 Súčasťou predmetu dražby je aj príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.

 

 

Opis a stav predmetu dražby:

Rodinný dom: je súčasťou zástavby rodinných domov. Objekt je v súčasnosti užívaný na rodinné bývanie. Výstavba rodinného domu bola ukončená v roku 1963. Rodinný dom bol roku 2018 modernizovaný do dnešnej podoby. Boli vymenené okná za plastové, osadené plastové vstupné  dvere, osadené plávajúce podlahy v obytných miestnostiach, vybudovaná nová kúpeľňa a nová kuchyňa a nová kuchyňa. Dom je napojený domovými prípojkami na verejný rozvod inžinierskych sieti. Na dome nie je vykonávaná pravidelná údržba. Stavba nie je podpivničená a má dve nadzemné podlažia. V I. nadzemnom podlaží sa nachádza vstup, chodba, izba, kuchyňa a kúpeľňa s WC. V II. nadzemnom podlaží so vstupom z dvora sa nachádza zádverie, chodba a dve izby. So vstupom zo zadnej strany z vonku sa nachádza izba, kúpeľňa vo výstavbe, izba. Stavba nie je podpivničená a má dve nadzemné podlažia: – založenie objektu na základových pásoch s vodorovnou izoláciou , – zvislé nosné konštrukcie v I. NP monolitické betónové hr. 500 mm, v II. NP nadzemnom podlaží murované z tehál plných pálených hr. 500 mm, – vnútorné nosné steny a priečky murované z tehál hr. 300 mm a 150 mm. – stropné konštrukcie nad I. NP železobetónové, nad II. NP drevený trámová strop s podbitim na rákos, – strecha manzardová s krytina z AZC šablón, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu – žľaby a zvody, – Vonkajšie úpravy povrchov brizolitové omietky, kabrincový sokel – vnútomé úpravy povrchov hladké omietky stien – malby, v sociálnom zariadení keramický obklad stien, okolo kuchynskej linky umývateľný obklad steny, -zariad’ovacie predmety štandardné, batérie pákové, -okná plastové s predokennými vnútornými žalúziami, -dvere dyhované v oceľových zárubniach, vstupné dvere plastové, -podlahy v I. NP čiastočne keramická dlažba, čiastočne plávajúce podlahy, v II. NP pri vstupe keramická dlažba, ostatné podlahy plávajúce – elektroinštalácia svetelná a motorická, – -vykurovanie rodinného domu lokálne pieckou na tuhé palivo a elektrickým radiátorom. ohrev pitnej vody elektrickým zásobníkovým ohrievačom pitnej vody, Vybavenie: I. nadzemné podlažie: v kuchyni kuchynská linka z materiálov na báze dreva s nerezovým drezom, šporák plynový na propán bután bez odsávača pár, v kúpeľni sprchovací kůt, umývadlo a WC s kombi splachovačom, ohrev pitnej vody elektrickým zásobníkovým ohrievačom pitnej vody.

Pozemok: pozemok o výmere 2003 m2 je vo svahovitom teréne. V súčasnosti  je využívaných  cca 360 m2 pozemku, ostatná časť pozemku je v súčasnosti nevyužívaná – krovinami zarastený svah.

 

Príslušenstvo:

Drobná stavba: Dielňa – Stavba nie je podpivničená a má jedno nadzemné podlažic. -založenie objektu na základových pásoch bez vodorovnej izolácie, -zvislé nosné konštrukcie murované z plynosilikátových tvárnic a dierovaných tehál hr. 250 mm, -stropné konštrukcie železobetónové monolitické, -strecha plochá bez strešnej krytiny, bez klampiarskych konštrukcií, – vonkajšie úpravy povrchov brizolit-čiastočne opadaná omietka -vnútorné úpravy povrchov – obklad stien – čiastočne OSB dosky, čiastočne drevo, -vstupné dvere plné s čalúnením, -podlaha cementový poter, elektroinštalácia svetelná a motorická s poistkami.

Oceľový prístrešok, drevený prístrešok, prístrešok nad vchodom, predný plot, elektro prípojka, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka, spevnená plocha – monolitický betón, spevnené plochy – betónová dlažby, spevnené plochy – terazzová dlažba, spevnené plochy – zámková dlažba, kanalizačná šachta, oporný múr, vodomerná šachta,

Adresa: 1. mája 46, Košice
Zip: 04018

Porovnať