Vyhľadávanie

Dražba spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 na rodinnom dome v obci Váhovce, okres Galanta

Najnižšie podanie: 43 800 €
Váhovce 262 , Váhovce
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 43 800 €
Číslo dražby: 042024
Dátum a čas konania dražby: 25.4.2024 o 13:30 hod.
Dražobná zábezpeka: 5 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 43 800 €
1. obhliadka predmetu dražby: 27.03.2024 o 08.30 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 22.04.2024 o 10.00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Salónik Hotela Barbakan, 1. poschodie, Štefánikova 11, 917 01 Trnava
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je

Predmetom dražby je nasledovný súbor nehnuteľností:

Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor,  na liste vlastníctva č. 412 , k.ú. Váhovce, obec Váhovce, okres Galanta a to:

parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku Podiel
2950/9 1 466 Záhrada ½
2951 682 Zastavaná plocha a nádvorie ½

 

Stavba

súpisné číslo na parcele číslo Popis stavby Podiel
262 2951 dom ½

(ďalej len ako  „ predmet dražby“) .

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

 Súčasťou predmetu dražby je aj príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.

 

Opis a stav predmetu dražby:

Rodinný dom: Je umiestnený na pozemku p.č. 2951. Má pridelené súpisné číslo 262. Rodinný dom je v pôvodnom stave, len s drobnými úpravami. Na stavbe rodinného domu boli zrealizované tieto úpravy: v roku 2007 vymenené okná v predných izbách zo strany od ulice, zrealizovaná nová podlaha v prednej izbe (väčšej), časť nových omietok (predná izba väčšia, komora), osadené krbové kachle, v roku 1986 bola zrealizovaná kúpeľňa vrátane zariaďovacích predmetov, kuchynská linka vrátane spotrebičov. Objekt má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, má šikmú strechu. Popis jednotlivých miestností 1. nadzemné podlažie – závetrie, predsieň, hala, obývacia izba, dve izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, sklad. Technické riešenie: 1. Nadzemné podlažie – Základy – betónové – objekt bez podzemného podlažia bez izolácie – Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál (kombinácia plných pálených tehál a nepálených tehál), prístavba je murovaná z porobetónových tvárnic; deliace konštrukcie – murované – Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom drevené trámové – Strecha – krovy – väznicové sedlové s prednou valbou; krytiny strechy na krove – pálené škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu, parapety na predných oknách sú z hliníkového plechu – Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit – Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové; vnútorné obklady – kúpeľne do 1,67 m výšky; – vane; – kuchyne za kuchynskou linkou – Výplne otvorov – dvere – drevené rámové s výplňou v drevených zárubniach; okná – dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva, predné okná plastové. Podlahy – podlahy obytných miestností – drevené palubovky, v prednej väčšej izbe laminátová plávajúca podlaha, v prednej menšej izbe betónová mazanina, podlaha ostatných miestností – keramické dlažby, v zádverí terasová dlažba, v prístavbe betónová mazanina. Vybavenie kuchýň : sporák plynový s elektrickou rúrou; – odsávač pár; – drezové umývadlo nerezové; – kuchynská linka z materiálov na báze dreva – Vybavenie kúpeľní – vaňa oceľová smaltovaná; – umývadlo; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou; – pákové nerezové; – ostatné; záchod – splachovací bez umývadla – Vykurovanie – zdroj vykurovania – lokálne – plynové kachle; – lokálne – krbové kachle – Vnútorné rozvody vody – z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický, – Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové potrubie – Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná, motorická; elektrický rozvádzač – s poistkami – Vnútorné rozvody plynu – rozvod zemného plynu.

Chliev na p.č. 2951 : Je umiestnený na pozemku p.č. 2951. Nemá pridelené súpisné číslo. Nie je evidovaný v katastri nehnuteľností. Dispozičné riešenie: Objekt má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, má pultovú strechu, ktorú tvorí strop. Popis jednotlivých miestností 1. nadzemné podlažie – dva priestory chlievov. Technické riešenie:  1. Nadzemné podlažie – Základy: bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie: murované z pálenej tehly, hrúbky 15 cm . Vodorovné nosné konštrukcie : stropy – železobetónové, – Strecha – krytina na plochých strechách – asfaltová lepenka – Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hrubá omietka – Výplne otvorov – dvere – drevené zvlakové.

Príslušenstvo: Plot predný, plot bočný, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, žumpa, plynová prípojka, elektrická prípojka, vonkajšia pivnica, prístrešok,

Adresa: Váhovce 262
Mesto:
Štát/krajina:
Zip: 92562

Porovnať