Vyhľadávanie

Opakovaná dražba prevádzkovo – výrobného areálu v Spišskej Novej Vsi

Najnižšie podanie: 806 666 €
Odorínska cesta 1, Spišská Nová Ves
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 806 666 €
Číslo dražby: 082023/1
Dátum a čas konania dražby: 13.09.2023 o 15:30
Dražobná zábezpeka: 49 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 1 008 333 €
1. obhliadka predmetu dražby: 23.08.2023 o 13.30 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 07.09.2023 o 13.30 hod
Kolo dražby: 1. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: BOUTIQUE HOTEL MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, priestory salónika Rondo, 1. poschodie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 8986, k.ú. Spišská Nová Ves , obec Spišská Nová Ves,  , okres Spišská Nová Ves a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
9470/6 39 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/8 433 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/9  1 635 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/10 159 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/11 50 Zastavaná plocha a nádvorie
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 9470/11 je evidovaný na LV Č. 7865
9470/24 1 139 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/25 371 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/26 135 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/28 14 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/29 1 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/30 11 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/31 11 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/33 427 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/34 40 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/45 437 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/46 32 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/47 15 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/48 94 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/49 324 Zastavaná plocha a nádvorie
9470/64 389 Zastavaná plocha a nádvorie

 

 

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“

súpisné číslo na parcele číslo druh stavby  Popis stavby
422 9470/49 Priemyselná budova Sklad hutnického materiálu
430 9470/8 Iná budova Adm. budova, sklad, dielňa
932 9470/9 Priemyselná budova Sklad hutného mat.
932 9470/47 Priemyselná budova Tlaková stanica acetylénu
9470/31

9470/30

Priemyselná budova Osadenie žeriavu
9470/6 Priemyselná budova Trafo
9470/45 Priemyselná budova Stavba kozlového žeriava SKJ10
9470/48 Priemyselná budova Sklad hutnického materiálu

(ďalej len  „ Predmet dražby“) .

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Administratívna budova, sklad, dielňa s.č. 430 na parcele č. 9470/8- administratívna časť –  Objekt sa nachádza na ul. Odorínska cesta 1, s. č. 430 v Spišskej Novej Vsi. Je postavený v priemyselnej zóne vo východnej časti mesta, v oplotenom areáli bývalého agrochemického podniku. Objekt pozostáva z 2 podlaží a to prízemia a poschodia. Bol postavený v rokoch 1996 a slúžil na garážovanie nákladných áut. Rekonštrukciou sa stavba rozdelila na dva celky. V administratívnej časti na prízemí a v podkroví sú kancelárie so sociálkami a kuchynkou, v druhej časti je dielňa, šatňa, kotolňa, umyvárka, sklad a dva garážové boxy pre osobné autá. Dva jestvujúce garáže na ľavej strane objektu sa upravili: priestor je rozdelený do dvoch podlaží, nový strop je z VSŽ plechu uloženého do oceľových nosníkov zabetónovaný vystuženým betónom a s podhľadom zo sadrokartónu. Strecha je drevenej a oceľovej konštrukcie, sedlová, zateplená, krytina Bramac nad administratívnou časťou, ostatná časť plechová krytina. Objekt je postavený zo silikátových tvárnic s dodatočným zateplením polystyrenom, z vnútornej strany sadrokartón. Podlahy prízemia keramická dlažba, poschodie kobercové krytiny, dlažby, schodisko oceľové s nástupnicami z plechu, drevené dvere hladké, okná plastové s izolačným dvojsklom. Keramické obklady sú zrealizované v sociálnych zariadeniach a v kuchynke. Elektroinštalácia je svetelná s ističmi, vykurovanie centrálne z kotolne na tuhé palivo, radiátory sú panelové oceľové. Ohrev teplej vody v bojlerom. Vodovodné batérie pákové, WC splachovacie, sprcha umývadlá, výlevka. Orientácia miestností JV. Objekt je osadený na betónových základoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Jedná sa o objekt so strechou sedlovou, strešná krytina z betónovej škridle a úplechu. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z plastu, fasáda ušľachtilá škrabaná omietka, vchodové dvere plastové, presklenné. Objekt je napojený na verejné siete: vodovod, kanalizáciu, elektrinu a telefón. Je vybavený zabezpečovacím zariadením. V podkroví sú vstavané skrine.

Administratívna budova, sklad, dielňa s.č. 40 na p.č. 9470/8, prevádzková časť a sklady – Prevádzková a skladovacia časť je oceľovej nosnej konštrukcie so stĺpmi na ktorých sú osadené priehradové väzníky. Obvodové múry z plynosilikátových tvárnic, strešný plášť VSŽ plech. Objekt pozostáva zo šatní, umyvárky, skladu, kotolne a kancelárie. V šatni, kancelárii a v sociálkach je podhľad zo sadrokartónu so zateplením, strop nad kotolňou z trapézového plechu so zateplením, v skladoch nie je podhľad. Okná plastové, interiérové dvere drevené, vstupné dvere plastové. Vráta do sladu sú plastové rolovacie. Podlaha v dielni z betónu, v šatni, kancelárii a sociálkach keramická dlažba. Obklady keramické v sociálkach.  Sociálky majú umývadlá, sprchovacie kúty, záchody, pisoáre, batérie pákové. Ohrev vody bojlerom. Budova disponuje elektroinštaláciou 230 a 380 V. Vykurovanie objektu panelovými oceľovými radiátormi kotlom na tuhé palivo. Omietky štukové, vonkajšie silikátové škrabané. kancelária oddelená plastovou stenou.

Sklad hutného materiálu s.č. 932, na p.č. 9470/9 – Jednopodlažná hala bola postavená v roku 2004. Hala je postavená na základových pätkách a pásoch z betónu prostého. Nosná konštrukcia je oceľový skelet so strechou z oceľových profilov a trapézového plechu. Vráta sú oceľové, otváracie, okná oceľové. Steny obvodového plášťa opatrené náterom, sú do výšky 1,88 m vymurované, z vonkajšej strany obmurované stĺpy, omietnuté. Podlaha je priemyselný pancierový betón. Elektroinštalácia 230 a 380 V. Prístavba z roku 2008 tvorí s pôvodnou halou celok. Opláštená je sendvičovými panelmi n báze minerálnej vlny. Strecha je sedlová, nosná časť z oceľových nosníkov, krytina zo sendvičových panelov na báze PUR peny. Podlaha je z pancierovaného betónu, nie je vykurovaná.

Sklad hutného materiálu s.č. 422 na p.č. 9470/49 – Stavba je postavená v bývalom areáli agrochemického podniku. Slúžila ako sklad chemikálii. Je jednopodlažná, jednoloďová montovaná hala zo železobetónových stĺpov, priehradových väzníkov a škrupinových stropných panelov. Stĺpy sú založené v základových pätkách. Má murované obvodové konštrukcie z tehál 300 mm, vnútorné deliace konštrukcie z tehál, podlaha keramická dlažba keramická dlažba kyselinovzdorná. Elektroinštalácia 230 a 380 V, omietky vápenné hladké vnútorné, vonkajšie brizolit, dvere drevené plné, vráta oceľové. V objekte sú sociálky: WC, umyvárka, sprcha, ktoré sa nevyužívajú. V tejto časti sú znížené stropy zo sadrokartónu a keramické obklady. Hala má rozvody teplej a studenej vody, rozvody kúrenia (ohrev TUV a zdroj vykurovania demontované). Elektroinštalácia 230 a 380 V. Prípojka vody zo studne. Slúži ako sklad.

Sklad hutného materiálu na p.č. 9470/48 – Prístavba spája pôvodnú halu a bývalý sklad chemikálii. Sklad má obvodové murované, medzi nosnými stĺpami, strecha z oceľových väzníkov, krytina plechová pozinkovaná, vráta plastové a plechové, inštalácia 230, 380 V. Podlahy betónové.

 

Príslušenstvo: tlaková stanica acetylénu s.č. 932 na p.č. 9470/47, plot z pletiva, asfaltové plochy na p.č. 9470/24, prípojka vody, vodomerná šachta, spevnená plocha z betónových panelov na p.č. 9470/24, oporný múr, trafostanica.

Adresa: Odorínska cesta 1
Zip: 05201

Porovnať