Vyhľadávanie

Dražba spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/4 na pozemku v k.ú. Rača, Bratislava

Najnižšie podanie: 35 200 €
Pekná cesta , Bratislava
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 35 200 €
Číslo dražby: 112024
Dátum a čas konania dražby: 20.6.2024 o 10.30 hod.
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 35 200 €
1. obhliadka predmetu dražby: 31.05.2024 o 12:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 07.06.2024 o 12.00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o vělkosti 1/4 na pozemku p.č. 9194 o výmere 2 382 , druh pozemku: Vinca, zapísaný na LV č. 8170, k.ú. Rača, okres Bratislava III.

 

Opis a stav predmetu dražby:

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ k  stavebnému pozemku reg. KNC parc. č. 9194. K pozemku je prístup nespevnenou komunikáciou v k.ú. Rača, mimo zastavaného územia obce. V rámci obce Bratislava  je pozemok  situovaný na okraji urbanizovanej zástavby, zahrnutý v územnom pláne pre rozvojové územie – funkčný kód C 102, pre málopodlažnú zástavbu obytného územia, územie určené pre bývanie v rodinných domoch a málo podlažných bytových domoch. Pozemok je vedený ako vinica určená pre rozvojové územie zástavbou IBV s príslušenstvom.

 

Adresa: Pekná cesta
Mesto:

Porovnať