Vyhľadávanie

Dražba rodinného domu v obci Jakubov, okres Malacky

Najnižšie podanie: 678 000 €
Za ihriskom 475 , Jakubov
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 678 000 €
Číslo dražby: 052024
Dátum a čas konania dražby: 04.06.2024 o 11.00 hod.
Dražobná zábezpeka: 45 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 678 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 10.05.2024 o 09:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 17.05.2024 o 09.00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 1353 , k.ú. Jakubov, obec Jakubov , okres Malacky a to :

 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
2021/26 1 128 Zastavaná plocha a nádvorie
2021/65 152 Zastavaná plocha a nádvorie
2021/94 308 Zastavaná plocha a nádvorie
2021/95 52 Zastavaná plocha a nádvorie
2021/96 132 Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“

Súpisné číslo  Na parcele číslo Popis stavby Druh stavby
475 2021/94      2022/4            2022/5  2023/113 Rodinný dom rodinný dom
475 2023/114             2021/65 Záhradný domček Iná budova

(ďalej ako „ Predmet dražby“ )

 

Opis a stav predmetu dražby:

 Rodinný dom s.č. 475 

Rodinný dom je samostatne stojacou jednopodlažnou stavbou s obytným podkrovím v obci Jakubov, ktorá svojím hlavným priečelím  je orientovaná do komunikácie, s južnou  orientáciou. Pôdorysné rozmery domu sú nepravidelné,  s prekrytím sedlovou  strechou s rôznymi tvarmi a sklonmi s vikierom, alebo so strešnými oknami. Objekt nie je podpivničený. Dispozičné riešenie domu pozostáva: vstup – zádverie, 2x šatník, WC, kuchyňa, komora, jedáleň, obývacia izba, schodisko, spálňa, zimná záhrada,2x hygiena,  2x pracovňa, sklad, kotolňa, práčovňa,   terasa o celkovej zastavanej ploche 336 m² (308+1+10+17 m²). Základy domu sú z prostého betónu, izolované, zvislá konštrukcia domu je murovaná tehlami Porotherm 44 + termo omietka s kamenným obkladom. Strop je rovný keramický, krov je drevený hambálkov, prekrytý dvojdrážkovou škridlou Tondach. Klampiarske žľaby a zvody sú z medeného plechu, parapety sú hliníkové. Vstupné dvere sú drevené atypické, interiérové sú drevené profilované, v obložkových zárubniach. Okná sú drevené EURO  profily. Podlahy sú prevažne plávajúce s imitáciou dreva alebo z keramickej dlažby, schodisko je jednoramenné atypické obložené plávajúcou podlahovinou, v obývacej izbe je krb s otvoreným ohniskom. Kuchynská linka je na báze dreva so zabudovanými elektrospotrebičmi (sklokeramická doska, dres s batériou, umývačka riadu, el.rúra). Kúrenie je teplovodné podlahové, zdroj vykurovania je plynový kondenzačný kotol so zásobníkom na TUV, WC je samostatné so zabudovanou nádržkou,  s  obkladom bežného štandardu, v kúpeľni  je WC so zabudovanou nádržkou a sprchový kút s batériou alebo vaňa s batériou, umývadlá sú v kúpeľňovom nábytku s keramickým obkladom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s rozvádzačom a s ističmi. Pred obývacou izbou je krytá terasa s dlažbou. V podkroví je  strop tvoriac krov, s podhľadom so zateplením a sadrokartónom. Vybavenosť je identická s 1.NP.Vykurovanie je cez doskové radiátory. Dom je opatrený slaboprúdovými rozvodmi s domácim telefónom. Plynová prípojka a nn  je zo zemnej prípojky s meračom na hranici pozemku.  Rozvod pitnej vody je z verejnej siete cez vodomernú šachtu.  Kanalizácia je zrealizovaná ležatá z novodurových trubiek do žumpy o objeme 24 m3, pozemok je zo 4-och strán oplotený, so zahrnutím pozemku s nájmom.  Prístup k domu, okolo domu alebo k záhradnému domčeku alebo ku garáži je po spevnenej  ploche z lomového kameňa. Na základe povolenia rodinného domu je dom  aj na pozemkoch, ku ktorým má vlastník domu nájomný vzťah. Stavba povolená len do dátumu 31.12.2100, 76 rokov.

Garáž pre osobné motorové vozidla – dvojgaráž:

Dvojgaráž je samostatne stojacou jednopodlažnou stavbou v obci Jakubov, ktorá svojím hlavným priečelím  je orientovaná priamo do prístupovej komunikácie, s juhozápadnou orientáciou. Pôdorysné rozmery sú pravidelné,  s prekrytím ihlanovou  strechou. Objekt nie je podpivničený. Dispozičné riešenie pozostáva z voľného priestoru pre dve autá so segmentovou bránou na diaľkové ovládanie, o celkovej zastavanej ploche 52 m². Základy sú z prostého betónu, izolované, zvislá konštrukcia domu je murovaná kamenná, podlaha je keramická dlažba. Strop tvorí podbitie krovu, prekrytý dvojdrážkovou škridlou Tondach. Klampiarske žľaby a zvody sú z medeného plechu. Garáž je opatrená nn rozvodmi.Garáž je právne stavebne povolená, v 100% rozostavanosti, pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Záhradný domček:

Záhradný domček je samostatne stojacou jednopodlažnou stavbou v obci Jakubov, ktorá svojím hlavným priečelím  je orientovaná do záhrady. Pôdorysné rozmery sú nepravidelné,  s prekrytím sedlovou  strechou s voľbami. Objekt nie je podpivničený. Základy sú z prostého betónu, izolované, zvislá konštrukcia domu je murovaná tehlami Porotherm 44 + termo omietka, podlaha je keramická dlažba. Strop je rovný s podhľadom, krov drevený prekrytý dvojdrážkovou škridlou Tondach. Klampiarske žľaby a zvody sú z medeného plechu. Domček je pripojený domovými prípojkami k stavbe hlavnej – k rodinnému domu, kúrenie je zabezpečené kondenzačným kotlom Protherm, v záhradnom domčeku je kuchyňa so samostatne stojacim plynovým sporákom s prípravovňou a rozrábkou mäsa, kúpeľňa so sprchou a umývadlom, WC, v kúpeľni je umiestnená sauna. Centrálny priestor je  spoločenský miestnosť s krbom a s dreveným obložením. Pred domčekom a za ním je prekrytá terasa. Domček je právne postavený aj na časti pozemku v nájme a z uvedeného je stavba povolená užívať do r. 2100 (76rokov).

Príslušenstvo:

Oplotenie uličné, oplotenie bočné a zadné, studňa kopaná, krytý prístrešok pri záhradnom domčeku, krytý prístrešok pred záhradným domčekom, krytý prístrešok za domom, kanalizačná prípojka – zberač do trativodu, zberná nádrž na dažďovú vodu , spevnené plochy pri záhradnom domčeku, obrubníky, spevnené plochy z lomového kameňa, kanalizačná prípojka z RD, kanalizačná prípojka zo záhradného domčeka, žumpa, prípojka nn, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, plynová prípojka, závlahový systém, oporný múr, exteriérový krb,

Oplotenie uličné a bočné z lomového kameňa: Pozemok je oplotený plným kamenným plotom z kameňa alebo murovaným plným oplotením do priemernej  výšky 2 m s  bránami (plechová ) a bráničkami.  Na pozemku sa nachádza studňa a spevnené plochy okolo domu, garáže, záhradného domčeka a okolo drevených prístreškov z kamennej dlažby kladené do cement. podkladu, oplotenie je prekryté plytkou pultovou konštrukciou s krytinou z Tondachu.  Oplotenie bočné a zadné  je právne postavené  na časti pozemkov v nájme a z uvedeného je táto časť stavby povolená užívať iba do r. 2100 (76rokov).

Adresa: Za ihriskom 475
Mesto:
Štát/krajina:
Zip: 900 63

Porovnať