Vyhľadávanie

UPUSTENÉ OD DRAZBY Dražba budovy vo Zvolene, k.ú. Zvolen

Najnižšie podanie: 223 000 €
Sokolská 13, Zvolen
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 223 000 €
Číslo dražby: 012024
Dátum a čas konania dražby: 25.04.2024 o 10:30 hod.
Dražobná zábezpeka: 20 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 223 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 27.03.2024 o 10.00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 23.04.2024 o 10:00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Hotel Poľana, Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen, priestory veľkého salónika, 1. poschodie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 30,  k.ú. Zvolen,  obec Zvolen , okres Zvolen  a to :

 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
1730/45 19 Zastavaná plocha a nádvorie
2671 690 Zastavaná plocha a nádvorie

 

Stavba postavená na pozemkoch parcely registra „C“

Súpisné číslo na parcele číslo  

Popis stavby

331 2671  

BUDOVA

 

(ďalej ako „ Predmet dražby“ )

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. 

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

Súčasťou predmetu dražby je aj príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.

 

Opis a stav Predmetu dražby:

Budova č. súp. 331 na p.č. 267    je stavba využívaná v minulosti na výrobné potravinárske účely /výroba zmrzliny/, v súčasnom období sa na tieto účely už nevyužíva, predná časť objektu bola zrekonštruovaná na bývanie. Pôvodná stavba bola postavená cca v roku 1930, doklad o veku sa v písomnej forme nezachoval, zadná prístavba dvojgaráže bola postavená v zmysle vydaného stavebného povolenia v roku 1987. Budova je v prednej interiérovej časti zrekonštruovaná na bývanie. Objekt má jedno nadzemné podlažie, v prednej časti je pod časťou budovy podpivničený, podkrovný priestor sa nevyužíva. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke nad 2,00 m, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou. Obvodové konštrukcie sú zo zmiešaných murív v priemernej hrúbke 400 – 500 mm, deliace konštrukcie murované. Stropy sú železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, strecha nad prednou časťou je valbová, nad zadnou časťou pultová, krytina škridlová /vymenená pred cca 20 rokmi/, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápennocementové, vnútorné omietky vápenné hladké, podlahy v obytných miestnostiach prevažne parketové, z bukových vlysov, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby, v suteréne, v garáži a v skladoch prevažne cementový poter. V celom dome sú vymenené okná za plastové, vnútorné dvere sú drevené rámové s výplňou, objekt je napojený na elektrickú energiu, vodu, kanalizáciu a zemný plyn z verejných sietí. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory oceľové článkové, zdrojom sú plynový kotol, na ohrev TÚV slúži kotol ÚK. V prednej obytnej časti domu sú štyri izby, chodba, kuchyňa a dve kúpeľne, vnútorné zariaďovacie predmety sú štandardné, v jednej kúpeľni sú sprcha, WC a umývadlo, v druhej kúpeľni vaňa, umývadlo a WC, v kuchyni linka na báze dreva s drezom, batériou a sporákom. Zadné výrobné a skladové priestory sa nevyužívajú. Podľa miestneho zisťovania bola pôvodná stavba postavená v roku 1930, prístavba v roku 1987, výmena okien, krytiny a interiérov na bývanie pred cca 20 rokmi.

Prístavba z roku 1987 : Prístavba zadnej dvojgaráže bola vyhotovená v zmysle vydaného stavebného povolenia z roku 1986.

Príslušenstvo :  Plot uličný na p.č. 2671, prípojka vody na p.č. 2671, prípojka kanalizácie na p.č. 2671, prípojka plynu na p.č. 2671, spevnené plochy asfaltové na p.č. 2671, spevnené plochy dláždené na p.č. 2671.

Adresa: Sokolská 13
Mesto:
Štát/krajina:
Zip: 96001

Porovnať