Vyhľadávanie

Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Kalinovo, okres Poltár

Kalinovo
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Číslo dražby: 042023
Dražobná zábezpeka: 30 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 111 000 €
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je:

Súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Poltár, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 147, k.ú. Kalinovo,  obec Kalinovo , okres Poltár  a to :

 

Parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
861/21 698 Trvalý trávny porast
861/26 166 zastavaná plocha a nádvoria
861/27 13 zastavaná plocha a nádvoria
861/28 8 zastavaná plocha a nádvoria
861/29 241 Trvalý trávny porast
861/43 121 zastavaná plocha a nádvoria

 

Stavba postavená na pozemkoch parcely registra „C“

Súpisné číslo  Na parcele číslo Popis stavby Druh stavby
430 861/26  Rodinný dom rodinný dom
  861/28

861/27

Garáž samostatne stojaca garáž

 

Rodinný dom č.súp. 430 na parc.č. 861/26 v k.ú. Kalinovo je murovaná stavba, ktorá má jedno čiastočné podzemné a tri nadzemné podlažia, v každom nadzemnom podlaží je samostatný byt, v dome sú teda tri byty, podľa zistení pri miestnom šetrení bol rodinný dom postavený v roku 1974.

Dispozične sa v suterénnom podlaží nachádzajú dve pivnice a kotolňa /bez zariadenia/, prístup je schodiskom                 z garáže. V prízemí domu sa nachádzajú závetrie, chodba so schodiskom, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC a dve garáže. Na prvom poschodí sú chodba so schodiskom, tri izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa s WC a balkón nad vstupným závetrím. Na druhom poschodí sú chodba so schodiskom, dve izby, kuchyňa, komora a loggia. Dom je    v súčasnom období v rekonštrukcii, ktorá nie je dokončená, časti vnútorných zariadení domu sú zdemontované, stavbu hodnotím ako nedokončenú.

Konštrukčne je dom murovaná stavba, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1-2 m so zvislou izoláciou, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové múry suterénu sú betónové monolitické, nadzemné podlažia sú zo zmiešaných prevažne tehlových murív v hrúbke do 30-40 cm, deliace konštrukcie sú murované, stropy železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, pôvodná stanová strecha domu bola v roku 2021 vymenená za pultovú, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchy sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, podlahy v izbách prízemia a prvého poschodia parketové, z bukových vlysov, na druhom poschodí sú v jednej izbe drevené palubovky, v dvoch izbách sú podlahy zdemontované, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby. Okná sú v prízemí a prvom poschodí drevené dvojité pôvodné, na druhom poschodí sú vymenené za plastové, vnútorné dvere drevené otváravé. Dom je napojený na prípojky elektroinštalácie, vody, kanalizácia aj zemného plynu z verejných sietí, Pôvodné vykurovanie bolo kotlom na pevné palivo zo suterénu domu, kotol ÚK je zdemontovaný, vykurovanie v prízemí je plynovými pecami GAMAT, na prvom poschodí je vykurovanie zdemontované, na druhom poschodí sa v kuchyni nachádza plynový kotol slúžiaci aj na ohrev TÚV, radiátory sú zdemontované.

V suteréne zariaďovacie predmety nie sú, v prízemí je v kúpeľni vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a WC,                  v kuchyni prízemia zariadenie nie je. Na prvom poschodí sa žiadne zariaďovacie predmety nenachádzajú, kúpeľňa je v prestavbe. Na druhom poschodí v kúpeľni je vaňa s keramickým obkladom a WC so zabudovanou nádržkou                   v stene, umývadlo je zdemontované, v kuchyni druhého poschodia je linka na báze dreva dĺžky 3,60 m bez drezu, plynový sporák, digestor. Dom je v súčasnom stave v nedokončenej prestavbe, vnútorné konštrukcie a vybavenie domu a aj vnútorné inštalačné rozvody sú v časti zdemontované, terajší vlastník dom postupne vypratáva,                      v súčasnom období sa nehnuteľnosť na trvalé bývanie nevyužíva.

 

 

Porovnať