Vyhľadávanie

Opakovaná dražba polyfunkčnej budovy k.ú. Matúškovo, okres Galanta

Najnižšie podanie: 169 500 €
Matúškovo 406, Matúškovo
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 169 500 €
Číslo dražby: 162021/2
Dátum a čas konania dražby: 17.2.2023 o 11:00 hod.
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 332 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 27.1.2023 o 16:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 15.02.2023 o 11:30 hod.
Kolo dražby: 2. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Polyfunkčný objekt s.č. 406 na parc.č. 2880/2 v k.ú. Matúškovo pozostáva z pôvodnej stavby rodinného domu z roku 1942, ku ktorému bola stavebným úradom v roku 1992 povolená prestavba a prístavba v rozsahu dielňa, sklady, kancelárie, garáž, s výstavnými priestormi a s dvomi apartmánmi, v užšom centre obce Matúškovo. Objekt je čiastočne podpivničený s dvomi nebytovými priestormi. Objekt je jednopodlažný, nad celým objektom je zobytnené podkrovie.

Stavebno-technické riešenie: základové pásy pod obvodovými stenami sú monolitické pásy. Výplňové murivo je murované z tvárnic v hr. 340 mm – 440 mm bez zateplenia. Horizontálne nosné konštrukcie tvoria monolitické stropné dosky. Schody do podlažia sú dvojramenné monolitické, prestrčenie je jednoplášťovou sedlovou strechou s vikiermi ( v časti strešné okná ) na obe strany, krytina je keramická dvojdrážková, oplechovanie je kompletné z pozinkovaného plechu aj parapety, okenné konštrukcie sú drevené s izolačným dvojsklom, v hygienických zariadeniach a v kuchynkách je keramický obklad. Podlaha v predajni a v prevádzke kaderníctva a kozmetiky je z veľkoplošnej keramický obklad, dlažba a zariadenie (sanita) štandardná k roku 1992. Vykurovanie je teplovodné cez radiátory z plynového kotla s prípravou TÚV ( prevzaté z posudku č. 172/2013). Elektroinštalácia svetelná s meraním na objekte. Vnútorný rozvod vody je z pozink. trubiek, kanalizácia je z plastových rúr zo všetkých zariaďovacích predmetov, ohrev teplej vody je zabezpečený zo zásobníka vody v kombinácii s plynovým kotlom. Jednotlivé prevádzky v čase obhliadky neboli zistené či sú prevádzkyschopné, technický stav budovy vykazuje, podľa obhliadky z exteriéru, nepravidelnú údržbu. Za objektom s.č. 406 je povolená jednoduchá stavba skladu s dielňou z plechu na stĺpikoch s plytkou sedlovou strechou. Pozemok je z ulice oplotený s dvomi bráničkami a bránami na posuvné otváranie s prístupom po spevnených pásoch pre zásobovanie a manipulovanie s tovarom pozdĺž objektu z obidvoch strán. Objekt je pripojený na obecné technické siete (voda, kanalizácia, plyn, vzdušné vedenie nn) a cestnú sieť.

Príslušenstvo: plechový sklad na p.č. 2881/2, uličné oplotenie, vodovodná prípoja, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, prípojka plynu, prípojka nn, spevnené plochy.

Documents
Adresa: Matúškovo 406
Štát/krajina:
Zip: 92501

Porovnať