Vyhľadávanie

UPUSTENÉ OD DRAŽBY: Dražba obchodného podielu v spoločnosti SPORTA arena s.r.o.,

Najnižšie podanie: 604 535 €
pridať k obľúbeným
Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 604 535 €
Číslo dražby: 022022
Dátum a čas konania dražby: 08.12.2023 o 10:00 hod.
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 604 535 €
1. obhliadka predmetu dražby: Nakoľko predmetom dražby je obchodný podiel, od obhliadky sa upúšťa
2. obhliadka predmetu dražby: Nakoľko predmetom dražby je obchodný podiel, od obhliadky sa upúšťa
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Salónik Hotela Barbakan – 1. poschodie, Štefánikova 11, 917 01 Trnava
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je:

100% obchodný podiel spoločnosti  ARENA SERVIS, a.s., sídlo: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,  IČO: 17 377 852, vedenej Obchodným registrom Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka číslo 1089/T, v spoločnosti SPORTA arena s.r.o., so sídlom Zábranie 204/40, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 082 089, vedenej Obchodným registrom Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka číslo 49970/T.

 

Opis a stav predmetu dražby:

Základné imanie spoločnosti SPORTA arena s.r.o. (IČO 47 082 089) so sídlom Zábranie 204/40, Hlohovec je upísané a splatené vo výške =25 000,- €. Jediným spoločníkom spoločnosti SPORTA arena s.r.o. je od 08.06.2022 spoločnosť ARENA SERVIS, a.s. (IČO 17 337 852), so sídlom Námestie SNP 3, Trnava. Spoločnosť ARENA SERVIS, a.s. má teda 100 %-ný podiel na základnom imaní v hodnote výšky vkladu spoločníka =25 000,- €.

Spoločnosť SPORTA arena s.r.o. pôsobí na miestom trhu s nízkou konkurenciou rovnakej ponuky. Ide o obchodnú spoločnosť, v ktorej poskytuje služby zákazníkom – športovým klubom, iným organizáciám a širšej verejnosti. Ďalej sa spoločnosť zaoberá developerskými projektmi, organizáciou športových a kultúrnych podujatí a správou vlastných športovísk. Zabezpečuje tiež služby pre realizáciu hudobných koncertov, festivalov, spoločensko-zábavných podujatí, priestorov pre realizáciu konferencií, odborných seminárov, workshopov, spoločenských a firemných podujatí.  Ďalej vlastní vhodné priestory a zabezpečuje služby pre realizáciu športových podujatí pri zachovaní kritérií kvality podľa požiadaviek Medzinárodných športových federácií – v športovej hale s kapacitou 2000 divákov, vrátane možnosti využitia šatní, VIP zóny a press zóny.

Predmetom dražby sú aktíva a pasíva viažuce sa ekonomicky a technicko-prevádzkovo na podnik SPORTA arena s.r.o.

Porovnať