Vyhľadávanie

Dražba zariadení na výrobu plastových výliskov a dielov

Najnižšie podanie: 490 000 €
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 490 000 €
Číslo dražby: 092024
Dátum a čas konania dražby: 04.06.2024 o 10:30 hod.
Dražobná zábezpeka: 30 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 490 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 17.05.2024 o 11:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 24.05.2024 o 11:00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor hnuteľných veci:  

 

p.č. Logický celok Výrobné číslo
1 Vstrekovací nástroj UZÁVER SPIKE CAP 007-20152
2 Vstrekovací nástroj KRYT OVER CAP 006-20153
3 Vstrekovací nástroj TUBOVÝ UZÁVER 003-20154
4 Vstrekovací nástroj TUBOVÝ KRČOK 002-20155
5 Vstrekovací nástroj KRYT ALOVER 001-20156
6 Vstrekovací nástroj KELÍMOK 150ml 008-20157
7 Vstrekovací nástroj KELÍMOK 250ml 009-20158
8 Vstrekovací nástroj KRYT 150/250ml 010-20159
9 Vstrekovací nástroj KELÍMOK 50 ml EXT MAT 004-201510
10 Vstrekovací nástroj KELÍMOK 50 ml INT 005-201511
11 Vstrekovací nástroj KRYT UNIVERSAL 011-201512
12 Drvič plastového odpadu pre recykláciu SHINI SG-2427H 2SG1301000213
13 Drvič plastového odpadu pre recykláciu SHINI SG-2427H 2SG1301000514
14 Drvič plastového odpadu pre recykláciu SHINI SG-2427H 2SG1301005215
15 Chladiace zariadenie pre chladenie vstrekovacích foriem 39840582000116
16 Manipulátor – CNC robot 150-250T STAR Automation Lx – 1000 03115-15-0417
17 Manipulátor – CNC robot 50 – 150T Star Automation LX – 600 03116-15-0418
18 Manipulátor – CNC robot 50 – 150T Star Automation LX – 600 03117-15-0419
19 Manipulátor – CNC robot 50 – 150T Star Automation LX – 600 03118-15-0420
20 Vstrekovací nástroj UZÁVER PUSH-PULL 012-201521
21 Vstrekovací nástroj MEDZIKRYT 50ml 014-201522
22 Vstrekovací nástroj SPOJOVACÍ KLIP 016-201523
23 Vstrekovací nástroj KRYT 50ml MAT 013-201524
24 Vstrekovací nástroj OBAL UNIVERSAL 015-201525
25 Univerzálna montážna linka na plastové výlisky – Assembly automatic 023071526
26  Elektrický vstrekovací stroj 50 t LS LGE 50 II 300001731227
27  Elektrický vstrekovací stroj 28 t LS LGE 280 II 300001731428
28 Elektrický vstrekovací stroj 110 t LS LGE 110 II 300001731329
29 Vákuová centrálna doprava materiálu SIMATEC 082015

Ďalej len („predmet dražby „)

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

 

Opis a stav predmetu dražby:

Hnuteľné veci tvoria zariadenia na výrobu plastových výliskov a dielov.

Stav predmetu dražby zodpovedá jeho veku a opotrebeniu.

Štát/krajina:

Porovnať