Vyhľadávanie

Pripravujeme opakovanú dražbu športovo – relaxačného centra HANGÁR, Turčianske Teplice. TOP CENA

Najnižšie podanie: 475 000 €
Kollárova 2213/45, turčianske Teplice
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 475 000 €
Číslo dražby: 012024/1
Dražobná zábezpeka: 49 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 950 000 €
Kolo dražby: 1. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, zasadacia miestnosť
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Richard Konta, konkurzný správca úpadcu AJDA, s.r.o. so sídlom Kollárova 2213/45, 039 01 Turčianske Teplice vyhlasuje dobrovoľnú dražbu  stavebne dokončeného športovo- relaxačného centra HANGÁR. Hala je  z roku 2018. Podľa predloženého dokladu o predčasnom užívaní, spôsobilá prevádzky, ako súčasť kúpeľného parku Turčianske Teplice. Hala bola rozhodnutím povolená dočasne užívať do 31.01.2019 pre šport a relaxáciu v rozsahu: viac účelová hala s reštauráciou so zázemím a exteriérovou terasou na prízemí; s bowlingovou dvoj dráhou v vstavku; s posilňovňou a telocvičňou s príslušenstvom na 1. a 2. nadzemnom podlaží vo vstavku haly. Hala je pripojená na verejné siete voda a kanalizácia, s prerušeným kolaudačným rozhodnutím na nn prípojku, kúrenie je na tuhé palivo, priestory sú opatrené vzduchotechnikou, podlaha vo viacúčelovej haly je s proti – prašnou epoxidovou úpravou pre kolektívne športy, soc. zariadenia sú so šatňami a so soc. zariadeniami s keramickou sanitou, obkladmi a dlažbou, okná sú hliníkové, v dvere hladké v oceľových zárubniach.

Stavba: športovo- relaxačné centrum Hangár je konštrukčne hala postavená na základových pásoch a pilotách o dĺžky 18m. Nosný systém je vytvorený pomocou segmentových oceľových profilov navzájom pospájaných do segmentovej konštrukcie šírky 26m a uloženej na pozdĺžnych základoch. V 1/3 objektu je hala prerušená bočným vstupom pre zásobovanie, s technickým zázemím s kotolňou pre prísun paliva tvorené žb. stenami. Štíty sú murované s okennými výplňami v oceľových rastroch, v južnej časti spevnené trojpodlažným vstavkom navzájom prepojeným oceľovým schodiskom. Podlahy sú tvorené podľa spôsobu užívania, keramické, vinylové, s kobercom alebo epoxidové. Kúrenie je centrálne na pelety cez vzduchotechniku alebo cez doskové radiátory, v reštaurácii je krbo-vložka, elektroinštalácia je svetelná a motorická, rozvod vody je v poplastovanom potrubí, TUV je zo zásobníkov v kotolni, budova je opatrená EPS a zabezpečovacím zariadením.

 

MOŽNOSŤ ZNÍŽENIA NAJNIŽŠIEHO PODANIA!!

Adresa: Kollárova 2213/45
Zip: 03901

Porovnať