Vyhľadávanie

Opakovaná dražba rodinného domu v Bratislave – okres Bratislava Nové Mesto

Najnižšie podanie: 611 250 €
Jurská 15/A, Bratislava, Bratislava
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 611 250 €
Číslo dražby: 042022/2
Dátum a čas konania dražby: 12.9.2022 o 10:00 hod.
Dražobná zábezpeka: 49 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 815 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 30.8.2022 o 13:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 5.9.2022 o 13:00 hod.
Kolo dražby: 2. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je:

Rodinný dom, Jurská ul. č. 15/A, súpisné č. 12097, parcela č. 13332/10, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III.  je samostatne stojaci, murovaný, čiastočne podpivničený objekt s jedným podzemným podlažím a jedným nadzemným podlažím. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov v mestskej časti Nové Mesto, na Jurskej ulici č. 15/A, na pozemku, parcela č. 13332/10, k.ú. Nové Mesto, obec BA – m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III. Rodinný dom má jedno podzemné podlažie a jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare písmena Z. 1. podzemné podlažie je prístupné samostatným vstupom umiestneným v južnej fasáde rodinného domu a 1. nadzemné podlažie je prístupné hlavným vstupom umiestneným v severnej fasáde rodinného domu. V 1. podzemnom podlaží sa nachádzajú nasledovné miestnosti – kotolňa/technická miestnosť. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú nasledovné miestnosti – predsieň, kúpeľňa I., kúpeľňa II., WC, práčovňa, kuchyňa, jedálenský kút, obývacia izba, šatník, tri samostatné spálne a garáž.

Technické a konštrukčné riešenie: Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená z monolitického betónu. Obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm a 1. podzemného podlažia sú zhotovené z monolitického železobetónu. Priečky a deliace konštrukcie sú v celom objekte zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC. Stropy nad 1. podzemným a 1. nadzemným podlažím sú zhotovené z monolitického betónu. Krov sedlovej strechy je vytvorený s drevených hranolov s jednoduchým latovaním ako strecha sedlová s valbami. Krytina je zhotovená z betónovej krytiny. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z medeného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú riešené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z silikátovej omietkovej zmesi na kontaktný zatepľovací systém z polystyrénu EPS. Schodisko je zhotovené ako drevené, stupne sú zhotovené z tvrdého dreva. Dvere v objekte sú na báze DT s dyhovaným povrchom v obložkových zárubniach. Okná sú na celom objekte zhotovené ako drevené z Euro profilov, s izolačný dvojsklom s oceľovými žalúziami  a hliníkovými roletami. Vstupné dvere do rodinného domu sú zhotovené ako drevené z Euro profilov. V rodinnom dome sa nachádza rozvod z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod kanalizácie z plastového potrubia, svetelná a motorická elektroinštalácia, plynovod, zabezpečovacie zariadenie, televízny rozvod a domáci vrátnik. Vykurovanie rodinného domu je zabezpečené plynovým kotlom ako teplovodné, podlahové. Ohrev TÚV je zabezpečený zásobníkovým ohrievačom kombinovaným so solárnymi panelmi. Rodinný dom má nákladný výťah, ktorým je prístupné 1. podzemné podlažie.

Vybavenosť 1. nadzemného podlažia

Predsieň                   –              keramická dlažba
Obývacia izba          –              keramická dlažba
Spálne a šatník       –              laminátové parkety

WC

–             WC Geberit
–             umývadlo
–             keramický obklad
–             keramická dlažba

Kúpeľňa I.

–             WC Geberit
–             umývadlo
–             sprchový kút
–             keramický obklad
–             keramická dlažba

Kúpeľňa II.

–             WC Geberit
–             umývadlo
–             akrylátová vaňa
–             keramický obklad
–             keramická dlažba

Práčovňa

–             WC Geberit
–             výlevka
–             práčkový ventil
–             keramický obklad
–             keramická dlažba

Kuchyňa

–             keramická dlažba
–             keramický obklad za kuchynskou linkou
–             príprava napojenia kanalizácie, vody a elektroinštalácie
–             silkgranitový drez, páková drezová batéria
–             kuchynská linka na báze DT – rozvinutá dĺžka 6,00 m
–             varná doska P, rúra na pečenie E
–             zabudované spotrebiče (umývačka riadu, chladnička, MW rúra)

Garáž

–              automatické sekčné garážové vráta
–              keramická dlažba

 

Ide o rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku, ide o bežne a dostatočne udržiavanú stavbu. Dom je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnému štandardu a platným technickým normám, ide o samostatne stojaci rodinný dom. Dom je využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2004.

Záhradná chatka, súpisné č. 12098, parcela č. 13332/11, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III je je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Záhradná chatka je samostatne stojaci objekt na dvore rodinného domu, západne od rodinného domu. Tento objekt má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare približne obdĺžnika. Jeho jednoduchá dispozícia pozostáva z jednej miestnosti určenej pre hobby a domáce práce.

Technické a konštrukčné riešenie: Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená z monolitického betónu. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 300 mm. Strop je zhotovený ako podbitie krovu. Krytina šikmej, sedlovej strechy je zhotovená z betónovej strešnej krytiny. Klampiarske konštrukcie sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí kontaktný zatepľovací systém s povrchovou úpravou akrylátovou omietkovou zmesou. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako drevené – hladké plné alebo zasklené. Okná sú v celom objekte zhotovené ako drevené, zdvojené. Povrchy podláh sú zhotovené ako betónové s protiprašným náterom. V objekte sa nachádzajú nasledovné rozvody technickej infraštruktúry – svetelná a motorická elektroinštalácia. V objekte sa nachádzajú nasledovné predmety technického vybavenia objektu – kachle na tuhé palivo.

Ide o pôvodný objekt Záhradnej chatky, ktorej technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jej veku, a spôsobu vyhotovenia.Tento objekt bol na základe posúdenia znalca a informácie od zástupcu vlastníka nehnuteľnosti postavený v roku 2004.

Prístrešok, bez súpisného č., parcela č. 13332/4, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III je drevený, montovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Prístrešok je samostatne stojaci objekt, bez označenia súpisným č., postavený na pozemku, parcela č. 13332/4, k.ú. Nové Mesto, obec BA – m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III., západne od rodinného domu. Tento objekt má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Jeho jednoduchá dispozícia pozostáva z jedného otvoreného priestoru, ktorý tvorí prekrytie nad posedením pre voľný čas a je prístupné priamo z dvora rodinného domu, z jeho troch strán.

Technické a konštrukčné riešenie

Základy sú zhotovené ako základové pätky z prostého betónu pod stĺpikmi. Zvislé nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z drevených hranolov, vodorovné nosné konštrukcie tohto podlažia sú tvorené zo systému drevených hranolov a priečne drevených foršní. Strop je zhotovený ako podbitie krovu. Krov sedlovej strechy je tiež zhotovený z drevených krokiev a klieštin. Krytina sedlovej strechy je zhotovená z asfaltových šindlí. Úpravy vonkajších povrchov sú na báze náterov exteriérovou impregnáciou. Podlahy sú vytvorené z betónovej zámkovej dlažby. V objekte sa nachádzajú nasledovné rozvody technickej infraštruktúry – svetelná a motorická elektroinštalácia. V objekte sa nachádzajú nasledovné predmety technického vybavenia objektu – záhradný krb.

Ide o pôvodný objekt prístrešku, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku, a spôsobu vyhotovenia. Tento objekt bol na základe posúdenia znalca a informácie od zástupcu vlastníka nehnuteľnosti postavený v roku 2004.

Príslušenstvo: plot západný, plot južný a východný, plot severný a okolo príjazdu, studňa kopaná, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, NN prípojka – elektro, spevnené plochy – chodníky okolo RD, spevnené plochy – príjazd a stojisko, spevnené plochy – okolo bazénu, jazierko, bazén, skleník.

Adresa: Jurská 15/A, Bratislava
Mesto:
Štát/krajina:

Porovnať