Vyhľadávanie

Dražba dvojizbového bytu v Košiciach, k.ú. Furča

Najnižšie podanie: 149 000 €
Na hore č. 18 , Košice
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 149 000 €
Číslo dražby: 162022
Dátum a čas konania dražby: 09.02.2023 o 15:45 hod.
Dražobná zábezpeka: 30 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 149 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 12.01.2023 o 16:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 21.01.2023 o 16:00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: BOUTIQUE HOTEL MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, priestory salónika Rondo, 1. poschodie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je:

  • Byt č. 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 13634, obec: Košice – Dargovských hrdinov, katastrálne  územie: Furča, okres: Košice III, vchod: 18,  prízemie., nachádzajúci sa v bytovom dome A6, Na hore č. 18 , so súpisným číslom 1907 postavenom na pozemku p.č.  1586/182 o výmere 164 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie a k bytu prislúchajúci:
  • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku p.č. 1586/182 o výmere 164 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 54400/597720

 

Opis a stav predmetu dražby:

Obytný dom pozostáva zo 4-och nadzemných podlaží (obytná časť) a polozapusteného sut. (garáže). Obvodové a nosné vnútorné steny sú tvorené z muriva pórobetónového YTONG hr. 250 mm. Izolácia obvodových stien je z fasádneho polystyrénu hr. 100 mm. Vnútorné a výplňové murivo je z pórobetónu YTONG hr. 100 a 150 mm. Stropy sú realizované z YTONGU predpätých nosníkov zaliatych betónom položených na železobetónových vencoch. Na najvyšších poschodiach je strop tvorený konštrukciou strešného plášťa s nosnou drevenou konštrukciou so zateplením a sádrokartónovým opláštením. Okná a dvere sú plastové. Vykurovací systém – príprava teplej úžitkovej vody : V bytovom dome je kotolňa na zemný plyn vždy s dvoma kotlami typ Wiessmann Vitodens – závesný kondenzačný teplovodný kotol. Kotolňa je umiestnená na najvyššom poschodí a je zabezpečená expanznou nádobou s membránou s 3-násobnou výmenou vzduchu prirodzeným vetraním.  Teplá voda pre kúrenie, teplá úžitková voda, prívod vody je realizovaný samostatne pre každý byt. Samostatné meranie objemu odberu tepla a vody. Bytová odovzdávacia stanica tepla firmy SYSTHERM s doskovým výmenníkom tepla a samostatným čer-padlom. Samostatný termostat pre riadenie spotreby tepla, resp. tepelnej pohody.  Vykurovacie telesá – radiátory KORAD. Dom má spolu 13 bytov a 6 garáži. Obytný dom je ústredne vykurovaný prostredníctvom sekundárnej vykurovacej prípojky. Má plochú strechu s krytinou z poplastovaného plechu. Obytný dom bol užívaný od r. 2015. Dom je bez výťahu.

Ohodnocovaný byt sa nachádza na prízemí (1.N.P.) obytného domu, prístupný z priestoru centrálneho schodiskového priestoru. Byt má 1 balkón prístupný z obývacej izby. Bytová jednotka pozostáva z 2-och izieb a príslušenstva (predsieň, kúpelňa, WC, kuchynský kút v obývacej izbe. T.č. je byt nedokončený (murované hygienické jadro je bez konečných podlahových vrstiev, bez obkladov, dverí, vane, umývadla a bez vodovodných batérii a osvetľovacích telies). Byt je ústredne vykurovaný prostredníctvom osadených radiátorov zn. Korad s termostatickými ventilmi. Meranie tepla v byte je zabezpečené vlastným meračom tepla v bytovom rozdeľovači v schodiskovom priestore. Jednotlivé miestnosti bytu sú aj omietnuté VPC omietkou, steny hygienického jadra budú v kúpelni a vo WC zvnútra čiastočne obložené keramickým obkladom. Čiastočný keramický obklad steny bude v kuchynskom kúte za už osadenou kuchynskou linkou. Podlaha obytných miestnosti, kuchynskej časti a predsiene je laminátová plávajúca, v ostatných miestnostiach (hyg. jadro) bude keramická dlažba. Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú kompletne plastové s izotermickým dvojsklom a textilnými vnútornými žalúziami, dvere v byte budú drevené dýhované osadené v drevených obložkových zárubniach. V byte je rozvod elektriny, vody, plynu. V byte z predsiene je vstup do 2-och izieb, kúpelne a WC. V obývacej izbe je kuchynský kút. V kuchyni je osadená kuchynská linka (drevotrieska) s nerezovým drezom a pákovou vodovodnou batériou, plynovým sporákom s elektr. teplovzdušnou rúrou a s odsávačom pár. V kúpelni bude osadená jednoduchá plastová vaňa a keramické umývadlo, všetky s pákovými vodovodnými batériami. Svetlá výška bytu je 2,60 m. Orientácia obytných miestnosti bytu je v smere na juh.

Adresa: Na hore č. 18
Mesto:
Zip: 04022

Porovnať