Vyhľadávanie

Opakovaná dražba dvojizbového bytu v Humennom – ZNÍŽENÁ CENA

Najnižšie podanie: 37 400 €
Gorkeho 10 , Humenné
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 37 400 €
Číslo dražby: 232022/2
Dátum a čas konania dražby: 21.07.2023 o 11:30 hod.
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 74 800 €
1. obhliadka predmetu dražby: 04.07.2023 o 13:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 11.07.2023 o 13:00 hod.
Kolo dražby: 2. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Katarína Korenková, 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je:

  • Byt č. 44 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 7556, obec: HUMENNÉ, katastrálne  územie:  Humenné , okres: Humenné, vchod: 10 , poschodie , nachádzajúci sa v obci Humenné v bytovom dome so súpisným číslom 1554 postavenom na pozemku:  p.č. 1630  o výmere 1216 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria a k bytu prislúchajúci:
  • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve a na pozemku p.č. 1630 o výmere 1216 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 56/4118

Bytový dom je situovaný v širšom centre mesta Humenné – Ul. Gorkého. Má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. Na 1.P.P. sú pivnice, patriace k jednotlivým bytom a spoločné zariadenia bytového domu, na nadzemných podlažiach sú byty. Konštrukčný systém bytového domu je typový, typ T-02. Nosný systém bytového domu pozostáva zo stien, murovaných z tehál a stropov, montovaných zo železobetónových stropných panelov. Obvodové steny sú dodatočne zateplené systémom ETICS. Strecha je plochá jednoplášťová, krytina živičná, klampiarske konštrukcie sú z oceľového pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú silikónové tenkovrstvé, vnútorné omietky sú vápenné hladké. Priečky sú murované z tehál, hrúbka je 100 a 150 mm. Okná v bytovom dome sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom. Byt je situovaný na 3.N.P. bytového domu. Vstup do bytu je zo spoločného schodiska. Má dve obytné miestností a príslušenstvo, pozostávajúce z kuchyne, kúpeľne, WC a predsiene. Súčasťou bytu sú aj dve pivnice, situované na 1.P.P. bytového domu. Podlahy v izbách bytu sú drevené vlysové a laminátové plávajúce, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, vnútorné omietky sú vápenné hladké, pod stropom je v časti bytu kazetový podhľad. Dvere sú drevené dyhované, vchodové dvere sú bezpečnostné, okná sú plastové s izolačným dvojsklom a žalúziami. Byt je vybavený rozvodom svetelnej elektroinštalácie, rozvodom teplej a studenej vody a rozvodom zemného plynu. Vykurovanie je ústredné teplovodné, napojené na centrálny zdroj tepla, vykurovacie telesá sú oceľové rebrové. Bytové jadro je murované, vybavenie kúpeľne, WC a kuchynská linka sú nové atypické. Stavebné úpravy bytu – kompletná rekonštrukcia. Stavebné úpravy bytového domu – výmena strešnej krytiny a klampiarskych konštrukcií strechy, výmena vchodových dverí a okien v spoločných priestoroch, zateplenie obvodových stien systémom ETICS. Spoločnými časťami domu sú základy, obvodové múry, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, priečky, oddeujúce jednotlivé byty, priečelia, strecha, vchod a schodisko. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovňa, sušiareň, kočíkareň, bleskozvod, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka zemného plynu, teplovodná prípojka a elektrická prípojka.

 

 

 

Adresa: Gorkeho 10
Mesto:
Štát/krajina:
Zip: 066 01

Porovnať