Vyhľadávanie

Dražba areálu s kaštieľom a priľahlými pozemkami, k.ú. Šalgovce, okres Topoľčany

Topoľčany
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Číslo dražby: 162020
Dátum a čas konania dražby: Nestanovený
Dražobná zábezpeka:
Cena stanovená znaleckým posudkom: 447 737 €
1. obhliadka predmetu dražby: Nestanovené
2. obhliadka predmetu dražby: Nestanovené
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Kaštieľ s.č. 28 na p.č. 63/1: Kaštieľ Šalgovce sa nachádza v obci Šalgovce, v okrese Topoľčany. Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísaný v zozname pamiatkového fondu pod č. 249/1, v architektonickom slohu historizmus, so stavebnými úpravami v rokoch 1767, zač.19.st., 1871, 80.r.20.st., 1994-97 s poslednou povolenou stavebnou úpravou povolenou rozhodnutím o dodatočnom povolení stavby pod č. STÚ 60/2005-P. z 27.11.2006 s rozhodnutím o jej užívaní pod č. Výst.191/2011 Me  z 09.08.2011, právoplatné dňom 18.08.2011. Stavba je umiestnená v JZ-JV v tvare písmena U. Objekt prestavbou  stratil barokový charakter a v 19 st. prevládol klasicisticko-historizujúci štýl. Kaštieľ po roku 1948 bol užívaný ako obecná škola. Na základe uznesenia SKK ONV TOPOLCANY  v roku 1963 sa pristúpilo k vyhláseniu objektu za NKP.  V rokoch 2005-2011 boli v rámci obnovy kaštieľa vykonané práce v rozsahu: statické zabezpečenie, zobytnenie podkrovia, dispozičné zmeny, výstavba kuchyne so zázemím, výstavba zastrešenia objektu s oplechovaním, vonkajšie a vnútorné omietky, podlahy a dlažby, okná, dvere, rozvody ÚK, vody, kanalizácie, elektroinštalácie a slaboprúdu, pamiatkový rozbor  v kaplnke, oplotenie pozemku plynová, nn, vodovodná a kanalizačná prípojka do žumpy. Konštrukčne je objekt klasický dvojtrakt. Objekt bol čiastočne podpivničený, pred odkopaním muriva z uličnej strany. Základy sú z kameňa, nadzemná časť muriva je kombinovaná z kameňa a tehál, hr. od 1200 – 700 mm s lunetovými klenbami,  strecha je atypická sedlová so štítmi a valbami prekrytá pálenou keramickou krytinou, vonkajšie omietky sú vápenné čiastočne štukové, vnútorné hladké vápenné, na 2.NP sú stropy s rovným podhľadom. V západnom krídle je kaplnka cez dve poschodia s pamiatkovým rozborom fresiek. Podlahy sú prevažne dlažba z prírodného kameňa alebo celoplošné tkaniny. Hlavné schodisko je zalomené jednoramenné s nášľapnými stupňami z dlažby z kameňa.  V objekte  od roku 2005 prebiehali rekonštrukčné práce za kontinuálneho dozoru Krajského pamiatkového úradu a za podmienok stanovených poslednému vlastníkovi v dodatočnom stavebnom povolení a  podľa projektu zmeny stavby, v rozsahu prestavby za účelom zriadiť zariadenie hotelového typu pre krátkodobé bývanie s reštauráciu a kuchyňou, ktorá je nadštandardne vybavená nerezovými spotrebičmi, plynovými sporákmi, el. rúrami, nerezovými dresmi, s odsávaním splodín, s keramickým obkladom a s protišmykovou podlahou. Vykurovanie je teplovodné podlahové z plynovej kotolne umiestnenej v 1.PP budovy kultúrneho domu. TUV je zabezpečená zo zásobníkov vody umiestnených mimo kaštieľa. V izbách sú koberce, v kúpeľniach je dlažba a obklad, sanita je bežného typu, v apartmáne je vyššieho štandardu. Stropy sú rovné so štukovými prvkami. Do podkrovia je kovové schodisko s drevenými nástupnicami, každá izba v podkroví má ešte vlastné schodisko do  druhého podkrovia určeného pre spanie. Priestory sú presvetlené strešnými oknami. Objekt je opatrený dátovými, zabezpečovacími a požiarnymi sieťami, každé poschodie má vlastný istič s elektro rozvodmi.

Dispozičné riešenie: Kaštieľ pozostáva z 1. a 2. NP a dvojúrovňového podkrovia: vstupná časť s recepciou, salónik, bar, reštaurácia, soc. zariadenie, schodisko do 1.NP, kuchyňa s prípravňou a výdajom jedál, sklad, umyváreň, vinná pivnica. V II.NP sa nachádza ubytovacia časť pozostávajúca z chodby a schodiska do podkrovia a 6-mi izbami so soc. zázemím v každej izbe. V podkroví je 6 mezonetových  izieb z toho 3 dokončené.

Sklad záhradného nábytku (garáž) na p.č. 65/2: Garáž užívaná ako sklad záhradného nábytku na p.č. 65/2 je samostatne stojaca stavba z r. 1925, v čase posúdenia bez pravidelnej a dlhodobej údržby, čím stavba vykazuje výrazné poškodenie spôsobené prevažne zatekaním z porušenej strešnej krytiny pultovej plytkej strechy z pozink. plechu. Strop je telový uložený v oceľových I profiloch, brána je výklopná, podlaha je z cementového poteru, omietky značne porušené, bez pripojenia na inž. siete.

Sklad, sýpka na p.č. 61/15 : Sýpka, pôvodne užívaná ako sklad obilia, na p.č. 61/15 je samostatne stojaca stavba z r. 1926,  bez užívania a bez pravidelnej a dlhodobej údržby, čím stavba vykazuje výrazné poškodenie spôsobené prevažne zatekaním z porušenej strešnej krytiny. Základy prevažne kamenné, obvodové murivo kombinované kamenné a tehlové, podlaha je betónová, strop je drevený uložený na drevených trámoch, brána je kovová, okná oceľové bez výplne, omietky značne porušené, objekt je bez pripojenia na inž. siete. Vek stavby je datovaný k roku 1926,  v pôvodnom stavebnotechnickom stave.

Budova na p.č. 65/6 (kultúrny dom): Budova, pôvodne užívaná ako maštaľ pre kone a dobytok, po r. 1948 ako kultúrny dom – kino, na p.č. 65/6 je samostatne stojaca stavba cca z r. 1925 komunikačne prepojená s budovou predajne na p.č. 65/4-5, v čase posúdenia bez užívania (okrem kotolne v 1.PP) a bez pravidelnej a dlhodobej údržby, čím stavba vykazuje výrazné poškodenie spôsobené prevažne zatekaním z porušenej strešnej krytiny. Základy betónové, obvodové murivo tehlové, podlaha je betónová, strop je drevený trámový, dvere rámové,  okná drevené zdvojené s mrežami, omietky vápenné porušené, strecha sedlová s voľbou do ulice prekrytá plechom, objekt v čase posúdenia bol pripojený na inž. siete (voda, nn, plyn ) v časti kotolne, kde je umiestnený plynový kotol typ Buderus a el. zásobníky vody. Vek stavby je datovaný k roku 1925,  prevažne  pôvodnom stavebnotechnickom stave s čiastočnými stavebnými úpravami za účelom prevádzky kultúrneho domu resp. miestneho kina.

Budova na p.č. 65/5 (predajňa- práčovňa): Budova, pôvodne užívaná ako predajňa a rozličný tovar, na p.č. 65/4-5 je v rade stojaca stavba cca z r. 1925 komunikačne prepojená s budovou predajne na p.č. 65/4 a 65/6, v čase posúdenia bez užívania (okrem práčovne ) a bez pravidelnej a dlhodobej údržby, čím stavba vykazuje výrazné poškodenie spôsobené prevažne zatekaním z porušenej strešnej krytiny. Základy betónové, obvodové murivo tehlové, podlaha je betónová, strop je drevený trámový, dvere rámové,  okná drevené zdvojené s mrežami, omietky s belninovým obkladom alebo vápenné porušené, strecha sedlová do ulice prekrytá jednoduchou keramickou škridlou po dobe životnosti, objekt v čase posúdenia bol pripojený na inž. siete v práčovni (voda, nn, kanalizácia do žumpy ). Vek stavby je datovaný k roku 1925,  prevažne  pôvodnom stavebnotechnickom stave s čiastočnými stavebnými úpravami za účelom prevádzky obchodu s potravinami.

Príslušenstvo:

Prípojka vody k studni 1, prípojka vody k studni 2, prípojka vody (verejný rozvod), šachta nad studňou 1, šachta nad studňou 2, vodomerná šachta, žumpa, prípojka do žumpy, prípojka plynu, prípojka nn, spevnená plocha (drvený štrk), spevnená plocha (tehlová), oporný múr za kaštieľom, oporný múr pri tehlovej dlažbe, oporný múr pred kaštieľom, oporný múr vstup ku kaštieľu, exteriérové schodisko pred objektom kaštieľa , exteriérové schodisko za kaštieľom, úprava zelene na p.č. 61/16, exteriérové  osvetlenie, plynová prípojka

Oplotenie uličné a bočné plné: Oplotenie je pozdĺž hlavnej obecnej ulice je plné murované omietnuté,  medzi murovanými stĺpikmi, tvoriac oporný múr pri výškovom osadení ulice a kaštieľa. V oplotení je plechová brána a bránička.

Oplotenie medzi p.č. 63/3 a 65/1: Oplotenie je plné murované z tvárnic, bez omietnutia. V oplotení je bránička.

Oplotenie pletivové : Oplotenie záhrady v dĺžke 335 m je na oceľ. stĺpikoch realizovaný cca v r. 1985.

Kopaná studňa: Pôvodná kopaná studňa hl. 3,5 m z roku 1925 je v čase posúdenia mimo prevádzky.

Studňa vŕtaná 1: Studňa vŕtaná hl. 32 m z roku 2007 je v čase posúdenia mimo prevádzky z dôvodu pripojenia na verejný obecný vodovod .

Studňa vŕtaná 2: Studňa vŕtaná hl. 40 m z roku 2010 je v čase posúdenia mimo prevádzky z dôvodu pripojenia na verejný obecný vodovod.

Štát/krajina:

Podobné nehnuteľnosti

Porovnať